Aantal items in een view

Hoe zet je het aantal items in een view, zonder te programmeren? Een voorbeeld. Hier zie je een (accordeon) voorstelling van de cast en crew van een film. Het aantal items staat reeds als nummer bij de taak die de personen hadden.

Maak een view (met aggregatie) van het veld dat moet geteld worden. Voeg dit veld 2X toe. Eerst om te groeperen en daarna om te tellen. Zet de aggregatiefunctie aan.

Je krijgt nu een teller die het totaal aantal items groepeert van het volledige inhoudstype. Dit willen we niet natuurlijk. Eerst moeten we contextueel filteren op de node ID en daarna of het veld dat we willen gebruiken.

2 contextuele filters dus.

Bij het testen in de view kan je nu met node_id/taxonomie_id (zoek de id's eerst op) reeds het gewenste resultaat zien.

Nu moeten we dit nog in onze gewone view integreren. Dit doen we met een Views Field View (=module). Hiermee kan je in een view een andere view integreren.

Bij de instellingen verwijs je naar de view die de items optelt én zet je natuurlijk ook de contextuele filters die moeten overgenomen worden.

Tenslotte kan je nu dit getal mee groeperen of herschrijven zodanig dat het mooi naast het item komt.