Contextuele filters voor taxonomietermen

Contextuele filters reageren op wat er in de URL wordt weergegeven, al of niet verborgen. Zo kan je de andere nodes van het inhoudstype tonen terwijl je naar een bepaalde node aan het kijken bent. Een systeem dat in webshops veel gebruikt wordt om de andere producten te tonen.

De view die gefilterd wordt kan via een viewfield of een EVA (zie de modules daaromtrent) gekoppeld worden aan het inhoudstype.

Wat als je nu bij het kijken van een node alle andere nodes wilt zien die dezelfde taxonmieterm hebben. Dit kan zelfs over meerdere inhoudstypes gaan.

We bekijken hier een foto. Onderaan deze foto worden de andere nodes getoond (met een foto) van dezelfde categorie (portret). Er zijn ook foto's van andere categorieën (natuur, bouw,...) Je kunt per taxonomieterm een aparte view maken, maar dit is met contextuele filters niet nodig.

We maken eerst de view en kiezen de velden die we wensen te zien.

Daarna gaan we naar de contextuele filters

We filteren eerst op de categorie. We gebruiken de term ID. Je kunt dit testen door met de muis over de term te gaan. Dit nummer is de ID.

Je krijgt nu wel alle nodes van dezelfde categorie, ook die waar je op dat ogenblik naar kijkt.

Daarom filteren we de huidige node weg uit de view.

OK. nu gaan deze view koppelen aan een inhoudstype. Ik gebruik eerst een viewfield daarvoor.

En ik kies telkens dezelfde view. Belangrijk is het argument dat wordt meegegeven aan de URL. Onze view kijkt naar de term id (tid) Daarom moeten we dit veld nu ook zo instellen.

 

Vanaf nu werkt alles zoals het zou moeten. Ik ga nu ook de werkwijze bespreken als je een EVA veld zou gebruiken (komt enkel bij de weergave als veld tevoorschijn). Maak een EVA view aan.

Koppel het aan het inhoudstype

en stel het argument in. Ook hier moet je net als bij het viewfield de koppeling maken met de tid.
Yep. Zelfde resultaat als bij viewfield.