Drupal 8 "Niet-overeenkomende entiteits- en / of velddefinities"

Soms kan het gebeuren dat er na een update volgende foutmelding in het statusrapport verschijnt.

mismatched entity

Voorwoord:

Drupal 8.0.0 introduceerde het concept van automatische entiteitsupdates, waarmee een site in principe het bestaande schema van een entiteitstype en zijn velden opslagdefinities met minimale inspanning kan bijwerken naar de nieuwste (in-code) definities,  lukte dit niet automatisch dan kon je bijvoorbeeld  met behulp van het commando.drush entup (drush entity-updates) dit probleem oplossen. In de praktijk is echter bewezen dat dit automatische updateproces gevaarlijk is omdat het kan leiden tot onvoorziene bijwerkingen en kritieke bugs wanneer het wordt uitgevoerd in de context van regelmatige database-updates op productieomgevingen.

Vanaf 8.7.0 biedt Drupal core geen ondersteuning meer voor automatische entiteitsupdates, m.a.w. kan men geen gebruik meer maken van het commando drush entup.

drush entup

Oplossing:

Toch is er een nu opnieuw een mogelijkheid om dit euvel op te lossen.

Installeer de modules Devel en Devel Entity Updates. (geen instellingen nodig)

Vanaf nu kan je weer gebruik maken van het commando drush entup in het terminal venster.

drush entup