Drush - Composer

Drush ( DRU pal SH ell) is een computer software shell-gebaseerde toepassing waarmee je Drupal websites kan  controleren en manipuleren.  Op het eerste gezicht is drush een hulpmiddel voor het bijwerken van sitemodules, maar Drush heeft een uitgebreidere lijst met functies.

Composer is een ‘dependency manager’ voor PHP. Door een module te installeren met composer worden alle afhankelijkheden mee geïnstalleerd.

Drush en Composer zijn reeds  geïnstalleerd in alle webhosting pakketten van Neostrada en kan je gebruiken via het terminalvenster. Bij andere hostingbedrijf kan het zijn dat u zelf dient te installeren of zelfs niet mag gebruiken. Dus best informeren voor u contract afsluit voor een hosting.

Drush en Composer commando's moeten uitgevoerd worden vanuit de directory waarin uw Drupal website geïnstalleerd is.

 

Veel gebruikte drush commando's

 • cache clearen: drush cr
 • module installeren: drush en modulenaam (voorbeeld: drush en address)
  • door -y achter het commando te plaatsen hoef je de vragen bij de installatie niet meer te beantwoorden: drush en modulenaam -y (voorbeeld: drush en address -y)
 • module deïnstalleren: drush pmu modulenaam -y   (voorbeeld: drush pmu address -y)
 • database update: drush updb  
 • overzicht van uw Drupal-site: drush st
st
 • overzicht van alle projecten op de site: drush pml
pml

Veel gebruikte composer commando's

 • module installeren: composer require drupal/modulenaam (vb: composer require drupal/pathauto)
 • afhankelijkheden bijwerken zoals deze zijn opgegeven in composer.json: composer update

Nuttige commando's in terminal

 • geef een lijst van files in de huidige directory : ls
ls
 • ga naar map: cd mapnaam (vb: cd modules zorgt ervoor dat je naar de map modules gaat)
 • omhooggaan in de mappenstructuur: cd ..
 • bestand verwijderen: rm (vb: rm composer.json)
 • bestand hernoemen: mv  (vb: mv old_composer.json composer.json)
 • meerdere commandos in 1 lijn uitvoeren: && (vb rm composer.json && rm.htaccess verwijderd de bestanden composer.json en .htaccess)
 • nieuwe map aanmaken: mkdir (vb mkdir afbeeldingen maakt een nieuwe map aan met de naam afbeeldingen)
 • een lege map verwijderen: rmdir (vb rmdir afbeeldingen)
 • een map met inhoud verwijderen: rm -rf mapnaam (vb rm -rf afbeeldingen)
 • third party downloaden: wget (vb: wget https://github.com/yairEO/photobox/archive/1.9.2.zip  downloadt het zipbestand 1.9.2.zip )
 • clear screen: clear(maakt het terminalvenster weer leeg)
 • sessie beëindigen: exit (het is aangeraden om de sessie op een normale manier te beëindigen alvorens het terminalvenster af te sluiten)
cd