Installatie third party

.script{ color:blue; font-style:italic; } .opmerking{ text-transform: uppercase; }

Sommige modules hebben een third party nodig om te kunnen werken. Deze moeten geïnstalleerd worden in de map "libraries".

Je kan dit doen op verschillende wijzes:

als voorbeeld gaan we de third party voor de module Photobox installeren

via Fillezilla of bestandsbeheer van uw cpanel.

via Fillezilla (of ander FTP programma):

  • unzip het zip bestand
  • upload de uitgepakte map naar de map "libraries"

via bestandsbeheer van uw cpanel:

  • upload het zipbestand naar de map "libraries"
upload

 

  • unzip het bestand
  • Hernoem indien nodig de map van de third party

 

  • Verwijder zip bestand
  • Third party is nu klaar voor gebruik.
unzip
via commando WGET

kopieer de bestandslocatie van het zipbestand (vb  https://github.com/yairEO/photobox/archive/1.9.2.zip )

linkga in het terminalvenster naar de map "libraries" van uw site en via het commando wget "bestandslocatie" download je het zipbestand naar de map "libraries" (vb: wget https://github.com/yairEO/photobox/archive/1.9.2.zip )wget

Third party photobox zipbestand staat nu in de map (1.9.2.zip) en dat bestand moet je uitpakken, dat kan met de command line: unzip "naam zipbestand" (vb: unzip 1.9.2.zip

nu enkel nog het zip bestand verwijderen en de uitgepakte map de juiste naam geven via het commando:  rm 1.9.2.zip && mv photobox-1.9.2 photobox

wget
via COMPOSER.JSON
  • in het bestand composer.json onder "repositories" plaats je een soortgelijke code (afhankelijk van third party: hier voor de module photobox)

 

     "repositories": [                {             "type": "package",             "package": {                 "name": "yairEO/photobox",                 "version": "1.9.12",                 "type": "drupal-library",                 "dist": {                     "url": "https://github.com/yairEO/photobox/archive/1.9.2.zip",                     "type": "zip"                 }             }         }     ]

 

opmerking: indien er reeds iets vermeld is onder "repositories" plaats dan een komma achter het laatste haakje van elke code (behalve laatste):

 

     "repositories": [                {             "type": "package",             "package": {                 "name": "yairEO/photobox",                 "version": "1.9.12",                 "type": "drupal-library",                 "dist": {                     "url": "https://github.com/yairEO/photobox/archive/1.9.2.zip",                     "type": "zip"                 }             }         },           {             "type": "composer",             "url": "https://packages.drupal.org/8"         }     ]
  • daarna geef je in het terminalvenster volgende commando in: composer require yairEO/photobox:1.9.12​​