Meer dan 20 afbeeldingen uploaden via een afbeeldingsveld

In een meervoudig afbeeldingsveld kan je maximum 20 afbeeldingen ineens uploaden. Wil je meer afbeeldingen uploaden dan 20, dan moet je een .user.ini bestand in je hoofdmap plaatsen (map waar uw drupal installatie staat). vb in public_html voor een hoofddomein of in de submap voor een subdomein

  • Hoofddomein:vb drupal8.support in de map  public_htm
  • Subdomein:vb patrick.drupal8.support in de map patrick.drupal8.support

Werkwijze

Stap 1: Log in op cPanel.

Stap 2: Klik onder de categorie Bestanden op Bestandsbeheer.

Stap 3: Dubbelklik op de map waar jouw website in staat. Als je een .user.ini-bestand wilt toevoegen aan jouw hoofddomein, dan ga je naar public_html. Mocht je de map van het domein niet weten kan je dit inzien in Domains / Domeinen in cPanel.

Stap 4: Klik rechtsboven op + File / Bestand en geef het nieuwe bestand de naam .user.ini Als er al een .user.ini bestand staat, dan klik je daarop met de rechter muisknop en klik je vervolgens op Edit.

Stap 5: De eerste regel van het bestand moet altijd [PHP] zijn. Als je, bijvoorbeeld, de max_file_uploads wilt verhogen naar 250,zet je onder de eerste regel het volgende:

max_file_uploads = 250

Stap 6: Klik rechtsboven op Save changes / Wijzigingen opslaan om het bestand op te slaan.

uw bestand ziet er dan als volgt uit:

[PHP]

max_file_uploads = 250

 

Bron: Neostrada

 

Wat is .user.ini ?

.user.ini- bestand bestuurt de PHP-instellingen van een enkele map. Het heeft alleen invloed op de map waarin het zich bevindt. Elke map kan echter een bestand .user.ini hebben . Een .user.ini heeft de hoogste prioriteit.