Search index ledigen

Ik had problemen om een backup te maken omdat in de database de search index tabel een onaanvaardbare grootte had aangenomen. De tabel was goed voor 5,7 GB aan volume en verhinderde een standaard backup. Ook als je een site wilt verplaatsen heb je geen behoefte om die 5 GB mee te slepen.

Een site opnieuw indexeren helpt niet omdat er een soort revisie blijft bestaan van deze index! Ze blijft even groot.

Je kunt dit zien in de database structuur.

Screen001677.png

Er bestaat een module (Search index Wipe) die toelaat om deze index te ledigen, maar die werk op dit ogenblik (9/11/18) nog niet. Ik krijg een wit scherm. Je krijgt een knop bij waar je de database kunt ledigen, maar zoals gezegd werkt die nog niet.


Screen001678.png

Je moet dus in dit geval de databases manueel legen.

search_dataset, search_index én search_total moeten geledigd worden. Niet verwijderen! In het CP heb je daar een link voor (zie boven).

Rest er dan om opnieuw de site te indexeren. Dit is enkel kwestie van tijd...