Taxonomie woordenboeken

Taxonomie is een systeem van trefwoorden waarmee je gelijkaardige inhoud kunt groeperen. Ze worden dan als een overzicht weergegeven. Taxonomie kan inhoudstypes overstijgen als je dezelfde trefwoorden gebruikt. Om een beetje orde in die trefwoorden te houden, verzamel je eenzelfde soort trefwoorden in één woordenlijst.

Het is de bedoeling dat je in een inhoudstype verwijst naar deze woordenlijst met een referentie. Als je trefwoord zelf een node is met uitleg en velden, gebruik je beter inhoudsreferentie. Taxonomie termen zoals rood, groen,... hoeven geen verdere uitleg. Als je als trefwoord Picasso, Monet noemt,  is het beter dat je geen taxonomie gebuikt. Maak er een inhoudstype van en voeg inhoud toe. Daarna leg je een inhoudsreferentie van het éne inhoudstype naar het andere.

Wij gaan nu een woordenlijst maken..


Drupal8_001459.png

We gaan een woordenlijst kleuren aanmaken.


Drupal8_001460.png
 

We voegen enkel termen toe.


Drupal8_001462.png

In een inhoudstype gaan we dit nu gebruiken:


Drupal8_001463.png

We selecteren de woordenlijst:


Drupal8_001464.png

In het inputformlier kunnen we nu kiezen.
Drupal8_001465.png

We konden ook kiezen voor een selectielijst of keuzerondjes.
Drupal8_001466.png