Views aggregatie

Bij de gevorderde instellingen van views vind je de aggregatie mogelijkheid.

Drupal8_001484.png

Als deze functie is ingesteld dan komt er bij elk veld een instelling bij:


Drupal8_001485.png

Je moet op een veld groeperen, terwijl de andere velden een rekenkundige bewerking maken.

Ik groepeer hier op een inhoudstype waar ik het jaartal van het oudste en jongste schilderij wil kennen.


Drupal8_001486.png

De mogelijkheden:
Drupal8_001488.png

Merk op dat aggregatie views veel als een bijlage worden toegevoegd aan een andere view. Hier is dit ook zo.
Drupal8_001489.png

Het resultaat...
Drupal8_001490.png