Views met tabs

Je kan tabs gebruiken in een view om gefilterde inhoud weer te geven.

Hier volgt een korte werkwijze... We hebben hier een tab waar alle inhoud wordt getoond samen met tabs die gefilterde inhoud toont.

Eerst maak je de view met de filters. Maak een pagina aan per tab.

Zet de filter op elke pagina.


Maak nu via de menustructuur (niet in de view) een menulink aan naar je eerste pagina (met alle inhoud).

Nu ga je in je eerste pagina van de view een menu item voorzien

Het is van het type standaard menu-tab

Bij de instelling er van geef je aan dat het bovenliggende menu-item (in het hoofdmenu) reeds werd aangemaakt.

Nu ga je voor elke andere pagina een Menu-tab maken. Merk het verschil op tussen in de keuze van het tabtype. Het is nu geen standaard menutab meer. Dit heb je maar 1X nodig.
Herhaal dit voor elke tab...