Views relaties

Relaties in views komen van pas als je een referentie hebt tussen 2 of meerdere inhoudtypes;

We hebben een inhoudstype van kunstschilders met een body en een afbeeldingsveld..


Drupal8_001492.png

Bij een inhoudstype schilderijen is er een referentie naar de schilder (gans onderaan)


Drupal8_001493.png

De referentie..


Drupal8_001494.png

Als je nu een view aanmaakt die de inhoud van de schilderijen toont dan heb je geen probleem als je je beperkt tot de naam van de schilder. Je kunt die zelfs als een link voorstellen. Wil je echter de foto van de schilder tonen, dan graaf je in het ander inhoudstype. Hier heb je een relatie nodig.

Drupal8_001501.png

 

Je kunt kiezen tussen deze 2 mogelijkheden. Je moet de eerste nemen.
Drupal8_001495.png

Nu kan je gebruik maken van deze relatie om de afbeelding vanuit het ander inhoudstype te halen.


Drupal8_001496.png

Het resultaat...


Drupal8_001497.png

Laten we nu eens de rollen omdraaien. We maken een view met de schilders. Ook hier kunnen we de relatie gebruiken. Omgekeerd dus. We kiezen nu de tweede optie van daarnet.
Drupal8_001498.png

Zo kunnen we de naam en de afbeelding weergeven. Merk op dat ik de naam genereer als de titel. logisch. De titel van het inhoudstype is mijn schilderij.
Drupal8_001499.png

Het resultaat:


Drupal8_001500.png