Voorwaardelijke Lees Meer...

Als je een view maakt waarbij je gebruik maakt van een ingekort tekstveld (of samenvatting), dan wil je dat de bezoeker via Lees Meer... de volledige tekst kan lezen.

Probleem: de Lees Meer... link verschijnt altijd. Ook daar waar de verkorte tekst ook de volledige tekst is. Dit is storend aangezien bij klikken identiek dezelfde tekst verschijnt. Compleet overbodig.

We kunnen dit probleem oplossen. In onderstaande print zie je geen LeesĀ  meer... verschijnen in de tweede rij. Alle tekst staat er blijkbaar.

Screen001618.png

Eerst maak je de view met de volgende velden.

Titel

Body: staat verkort

Screen001611.png

Body: de volledige grootte, maar verborgen. Dit veld zal dienen om na te gaan hoe groot het bodyveld is.

Screen001612.png

Link: de Lees Meer link, ook verborgen want we gaan die met een voorwaardelijk veld al of niet tonen

Screen001613.png

Voorwaardelijk veld: je hebt daar de gelijknamige module voor nodig. Hier gaan we na of het veld in volle grootte, groter is dan onze verkorte versie. Als dit zo is, gaan we de Lees Meer.. tonen, anders niets.

Screen001614.png

Kies wel het goede body veld (de volledige waargave)

Screen001615.png

Je krijgt dan volgende view.

Screen001610.png