Voorwaardelijke links

Drupal is sterk in referenties... taxonomie, gebruikers, inhoudsreferenties....  In een inhoudstype kan je makkelijk via een referentieveld naar andere inhoud verwijzen.

Zo kan je bij het inhoudstype films opsommen wie de acteurs/actrices waren. Je kan dan deze verwijzing als label of als link weergeven. Alle acteurs worden dan met of zonder link weergegeven. Je moet één van de twee opties kiezen.

Maar wat als je bij een acteur (nog) niet echt iets te vertellen hebt. Dan klikken de mensen op de acteur en komen via de link op ... niets bruikbaars terecht, enkel de naam.

Is het mogelijk om de link enkel te tonen als er werkelijk ook een bespreking bestaat van de acteur? Jazeker.

Hier zie je 2 actrices. De eerste heeft een link op de naam en op de foto.

De tweede niet. Er is blijkbaar geen verdere informatie omtrent de tweede actrice.


Eerst maak je in je view een referentie naar de inhoud van de referentie. Anders kan je nooit te weten komen of een veld (vb body) leeg is of niet. In mijn geval gebruik ik zelfs paragrafen, maar dit is niet noodzakelijk.

Daarna voeg je de velden 2 X toe. De ene keer met een link naar de inhoud, de andere keer zonder. Zet die verborgen, want we gaan 'views conditional' gebruiken (= module)


Hier kijken we naar de inhoud van een veld van de acteurs. Je bepaalt zelf welk veld ingevuld moet staan. Als er inhoud is, dan is de output gericht naar de velden met een link, anders naar die zonder.


De velden zonder een link. Merk het verschil op in de namen van de velden.

Tenslotte.. zet een contextuele filter naar de node ID en geef in het inhoudstype de view weer (vb EVA) in plaats van de originele velden.