Entity/Field definitions fout

Het gebeurt na een update dat in het statusrapport er een foutmelding staat van entiteit/veld definities die niet correct staan.

Entity/field definitions

Alhoewel er een mogelijkheid bestaat om dit met Devel en Drush op te lossen, volstaat het om naar de betrokken velden te gaan en bij de veldinstellingen nog eens op te slaan.  Het moet wel bij de veldinstellingen zijn!

Entity/field definitions fout