Pad naar de map 'relaties'

Nu en dan vereist een module ook een third party. Dit zijn mappen en/of bestanden die nodig zijn voor de werking van de module. Deze bestanden worden in de map 'libraries' (op de root) van de site aangebracht. Deze map is niet standaard aanwezig en moet desnoods worden aangemaakt.

Je verwijst er naar als volgt:

Tot mijn verbazing werkt deze verwijzing ook: (let op de ../ die het pad verlegt)

En ja hoor...

Hoe je ook verwijst naar de map libraries, Drupal vindt zijn weg er naar... Het blijkt een ingebouwd systeem te hebben (in de settings.php) om zijn weg te vinden naar deze map. Straf.

Ik raad hoe dan ook de schrijfwijze aan, zoals in de eerste print. De andere schrijfwijzen zijn soms afhankelijk van van het pad. Als je bijvoorbeeld de meertalige instellingen gebruikt, waarbij er een /nl/  of /fr/ in de url bijkomt, dan kunnen de andere schrijfwijzen voor problemen zorgen terwijl de eerst altijd werkt.