Entity Overlay

In Drupal kan je een referentieveld gebruiken. Dit geeft dan ofwel ene link naar deze referentie ofwel kan je (een gedeelte van) deze referentie tonen. Deze module zal bij het klikken op de referentielink de inhoud tonen als een popup venster. Handig. Je blijft op de oorspronkelijke node.

Bij de weergave krijg je mogelijkheden bij...

Bij de weergave kies je bvb 'Label Overlay' die de referentie als een link toont.

Referentievelden en contextuele filters

Een referentieveld in een inhoudstype toont voor een bepaalde node de links naar de andere nodes of taxonomietermen. Als je bij een film de acteurs/actrices invult kom je zo op de inhoud van deze personen terecht.

Het omgekeerde is moeilijker. Wat als je dan de films wilt tonen waar de acteur in meespeelt?Je zou in het inhoudstype een referentieveld kunnen plaatsen naar films, maar dan heb je dubbele input. Dit is niet de Drupal way ...

Laat ons eerst het inhoudstype van de films bekijken. Je ziet duidelijk een referentieveld naar de acteurs.

Maak zelf een simpele boekingspagina

Elke vereniging of instelling die een activiteit organiseert, wil daarvoor een inschrijvingsformulier. Meestal is er een beperkt aantal deelnemers.

Hoe maak je nu een formulier dat bijhoudt hoeveel mensen er reeds zijn ingeschreven en hoe maak je dat het niet mogelijk is om te boeken eens het maximum aantal deelnemers werd bereikt? Er zijn modules voor, maar die zijn tamelijk zwaar en complex.

Werkwijze:

Entity Browser

Een zeer bruikbare module om bijvoorbeeld in referentievelden te gebruiken. Wel complex door de vele instellingen.

Ik ga deze module aan de hand van een case uiteenzetten. We willen een formulier maken waarmee bezoekers producten kunnen aanduiden waar ze meer informatie over wensen. Dit doen ze aan de hand van een view die gebruikt wordt de Entity Browser. In deze view kan je ook filteren, wat het probleem oplost dat in veel fora voorkomt en waar iedereen zich op stuk bijt. Met Entity Reference kan je (voorlopig) niet filteren.

Multiselect

Een handige manier om items te selecteren uit lange lijsten van integer, tekst, referentievelden, taxonomie,...

Activeer de widget

Screen000627.png

En kies...

Screen000626.png
 

Entity Reference Views Select

In Drupal 8 zit referentie standaard in de kern. Je hebt er geen uitbreidingsmodule voor nodig. Waarom dan deze module?

1) Zonder deze module kan je reeds een view nemen om een referentieveld in te geven.

Standaard staat het zo:

Screen000598.png

Je kiest nu views als referentie type in plaats van standaard.

Screen000597.png

Dynamic Entity Reference

Bij een referentieveld moet je op voorhand definiëren van welk type de referentie is. (Inhoud, Commentaar, Taxonomie, Gebruikers,...)

Als je deze beperking niet wilt bij de input, dan is deze module geschikt. Je krijgt een nieuw veldtype bij.

Drupal8_002807.png

Je kunt meervoudig selecteren


Drupal8_002808.png

Voor elk type kan je verfijnen wat je wilt.

Refereren naar een veld in een ander inhoudstype

Als je met een referentie werkt naar inhoud, gebruiker, taxonomie,... dan kan je uit een keuzelijst of tekstvak kiezen waartoe je naar refereert. Je ziet dan de naam (titel) van het veld.

Wat als je bij je keuze ook een afbeelding, tekst, .. van het veld in het andere inhoudstype wilt zien? In views is dit makkelijk. Via een relatie kan je aan de velden in het andere inhoudstype. 

Entity Connect

Als er in een inhoudstype wordt verwezen naar een inhoud, gebruikers, taxonmietermen,... dan kan je dit maar linken als er reeds refererende inhoud bestaat. Je kunt bij de Mona Lisa niet linken met Leonardo Da Vinci, als die nog niet aangemaakt werd.

Deze module zorgt er voor dat je dit op het moment zelf kunt doen. Je kunt bestaande inhoud bewerken en indien ze nog niet bestaat, aanmaken. Handig.

Ik maak om didactische redenen, een referentie aan in Article naar Basic Page.