Address

Deze module kan niet zonder Composer geïnstalleerd worden. (zie aparte bespreking)

composer require drupal/address

De address module zorgt voor een set van velden, afhankelijk van het land dat geselecteerd wordt. Het is een onderdeel van de Drupal Commerce module, maar in Drupal 8 is het ook als stand alone te gebruiken.

Drupal8_002038.png
Drupal8_002039.png