Background Images Formatter

Wil je een achtergrond als je een node bekijkt of met een view, zonder zelf CSS te schrijven... Deze module zorgt daar voor én heeft talrijke instellingen.

Eerst maak ik een afbeeldingsstijl aan. Ik gebruik daarvoor Image Effects. Ik maak de afbeelding gedeeltelijk tranparant.

Drupal8_002539.png

1) voor een node

Je maakt een afbeeldingsveld aan en bij de weergave kies je voor de background image. Je kunt zelfs voor een responsive background image kiezen. In dit voorbeeld heb ik mijn zelf gemaakte afbeeldingsstijl. Merk op dat de achtergrond op de body zal komen. Je kunt dit wijzigen naar bvb een div of een andere selector.

Drupal8_002533.png

Het resultaat. Telkens ik een schilder bekijk, wordt er op de achtergrond zijn bekendste werk getoond.

Drupal8_002532.png

Je kunt talrijke instellingen doen. Bij media kan je zelfs de achtergrond uitschakelen voor bvb smartphones.

Drupal8_002534.png
Drupal8_002535.png

2) bij een view. Maak een blokview aan met afbeeldingen en zet de weergave als achtergrond. Geef het blok nu een plaats (bvb bij inhoud). Filter wanneer je dit blok wilt zien. Als je wilt kan je de afbeeldingen willekeurig laten verschijnen. Dan kan je telkens een andere achtergrondafbeelding zien.

Drupal8_002537.png

Een view van de schilders met als achtergrond een willekeurig gegenereerde afbeelding van een schilderij.


Drupal8_002538.png