Bootstrap Carousel Categorie

Nog een mooie voorstelling van afbeeldingen gecombineerd met tekst en een link naar de node. Oogt ook mooi op smartphone. De node die je aanmaakt neemt van een zelf gekozen inhoudstype, een afbeeldings- en een tekstveld. Ik heb de code zo aangepast dat de 'categorie', de node wordt. Per node wordt er dus een label aangemaakt. Het afbeeldingsveld dat gebruikt wordt is enkelvoudig. Je kunt natuurlijk in je inhoudstype nog extra velden aanmaken. 

Desktop presentatie

Smartphone presentatie

De instellingen... zet een tijdsinterval  en vul de machine namen in van het inhoudstype en de velden die je wilt gebruiken. Als je interval op nul zet, dan heb je geen slideshow. Ik geef er zelfs de voorkeur aan...


Installatie

1) activeer het Stark thema (zit reeds in Drupal). Zet dit thema niet standaard. Enkel activeren. Verwijder alle blokken in dit thema behalve het inhoudsblok.

2) installeer de module en zijn afhankelijkheden.