Bricks

Een kanjer van een module...waar er heel wat over te vertellen valt. Het is een vervanger van Display Suite, Panels, Paragaphs,...

Steunt op het Bricks principe waar  je geen Bootstrap voor nodig hebt. Maar met een Bootstrap 4 thema komen alle voordelen aan bod. Bootstrap 4 thema's zijn nu nog zeldzaam, maar dit zal zeker toenemen. Laat het duidelijk zijn... Deze module draait dus enkel op Bootstrap 4 thema's zoals 'Tweme'. Dit thema is simpel en er wordt verwacht dat je wat CSS toevoegt. Dit kan perfect omdat Bootstrap thema's classes hebben die vooraf gedefinieerd zijn.

Ik ga de werking van Bricks for Bootstrap uiteenzetten met een voorbeeld.

Hier zie je 3 tabs. De eerste (painting) toont in 2 kolommen een afbeelding en tekst. Op zijn beurt is de tekstkolom onderverdeeld in 2 afbeeldingskolommen.

Drupal8_002563.png

De tweede tab (painter) bestaat uit drie kolommen. Twee afbeeldingen en een stukje tekst.
Drupal8_002564.png

De derde tab toont een accordeon met een stukje tekst..
Drupal8_002565.png

en een slideshow. Dit alles werd met Bricks gemaakt. Tabs, Accordeon, Kolommen, Slideshow,... zitten ingebouwd.


Drupal8_002566.png

Het inhoudstype bevat enkel één veld. Bricks, dat meervoudig werd ingesteld.

Drupal8_002576.png

Je kiest telkens welk veld je wilt. Je kunt kiezen uit deze standaard bricks:

Drupal8_002570.png

Zo werd de eerste tab opgebouwd. Let ook op de insprong van de tweede kolom.


Drupal8_002567.png

De tab van de schilder met zijn drie kolommen. Zet je er nog iets bij... dan heb je vier kolommen hé..automatisch.
Drupal8_002568.png

De accordeon werkt op analoge manier. Ik heb hier ook een Carousel ingebouwd.
Drupal8_002569.png

Hoe beginnen we er aan?

Installeer het Tweme thema

Drupal8_002579.png

Installeer de Bricks for Bootstrap. Het heeft heel wat afhankelijke modules. Geen third party. Als je geen revisies nodig hebt kan je zonder de onderste module.

Drupal8_002573.png

Je ziet wat er allemaal moet geïnstalleerd worden. Let op veel zit al in de kern..

Drupal8_002574.png

Bricks werkt met de Entity construction Kit. Je kunt er ECK Entity Types mee definiëren. Na de installatie van Bricks for Bootstraps zitten er reeds enkele klaar voor je. Je kunt er ook zelf bijmaken. Ik heb bvb een videoveld bijgemaakt.

Drupal8_002572.png

Het afbeeldingsveld bvb met dezelfde instellingen als van een gewoon abeeldingsveld. Kies input en outputweergave.
Drupal8_002571.png
Nu moet je ook nog de rechten instellen dat de bezoekers de bricks mogen zien. Raar, maar dit staat standaard uit.


Drupal8_002575.png

Nu maak je een inhoudstype met slechts een brick veld, meervoudig. Je kiest de referentie naar bricks en duidt ze allemaal aan.

Drupal8_002577.png

Bij de input kies je voor deze vorm. Dan schuif je de bricks naar wens en de fun kan beginnen.
Drupal8_002578.png

Hoe kan je dit optimaal gebruiken. Je maakt telkens een inhoudstype aan met één veld, meervoudig ingesteld: Bricks. (Bootstrap). Bij de standaardwaarden zet je de velden die je wilt gebruiken én je voegt dan ook de indeling toe. Kolommen, Slideshows, Tabs, Accordeon,... Zo krijg je een alternatief voor Display suite, Panels, Paragraphs,.. Maar... Je kunt er per node telkens van afwijken. Daar zit de kracht van Bricks.

Er is een nadeel wat betreft views. Je hebt slechts één veld.. om een view samen te stellen niet ideaal. Maak een view van het type Bricks.

Drupal8_002581.png

En kies wat je wilt tonen. Alle bootstrap laat je achterwege.

Drupal8_002580.png

Je kunt nu de velden aanspreken zoals gewoonlijk.

Drupal8_002582.png
Drupal8_002584.png