Calendar

Je maakt in een inhoudstype een datumveld aan.

Door het gebruik van de views template module is er nu een view beschikbaar dat het veld in een kalender omzet.

Drupal8_002091.png

Kies het veld.


Drupal8_002092.png

Er zijn tabbladen voor maand, week, dag, jaar.Drupal8_002093.png

Je kunt nu verfijnen en desnoods via CSS de kalender aanpassen.
Drupal8_002095.png