CKEditor Color Button

Na installatie van de third party en activering van de knoppen, kan je tekstkleur en achtergrondkleur van de tekst makkelijk instellen. Standaard is dit niet voorzien in de CKEditor.

2017-09-02 15_09_47-CKEditor uitbreidingen CKEditor uitbreidingen bewerken _ Drupal demo site.png

Tekstkleur
2017-09-02 15_09_32-CKEditor uitbreidingen CKEditor uitbreidingen bewerken _ Drupal demo site.png

Achtergrondkleur
2017-09-02 15_09_39-CKEditor uitbreidingen CKEditor uitbreidingen bewerken _ Drupal demo site.png