Clever Theme Switcher

In combinatie met de module 'Mobile Device Detection' kan je hiermee van thema veranderen al naar gelang het toestel (phone, tablet, desktop).

Handig want niet alle thema's zijn mobiel vriendelijk en anderzijds zijn niet alle mobiele thema's knap op een desktop.

Eerst maak je een 'rule' aan:

Geef het een naam en kies een (actief) thema. Je kunt hier ook bijkomende voorwaarden voor pagina's instellen. Met een * geef je weer dat je alle pagina's wilt aanspreken.

Nu kan je nog andere voorwaarden bepalen. Deze zijn afkomstig van de module Mobile Device Detection. Ik kies hier voor special devices. Je kunt switchen per taal, toestel, inhoudstype en gebruikersrol... Als je kunt programmeren kan je nog andere voorwaarden maken. Ik verwijs daarvoor naar de uitleg op de pagina van de module.

Hier bepaal ik dat ik Bartik wil gebruiken op mobile toestellen. De andere thema's zullen dus het standaardthema gebruiken (hier Adaptive Theme)

De voorwaarde ziet er dus zo uit.

Desktop

Mobile...