Client-side hierarchical select

Als je een woordenlijst hebt met verschillende niveau's dan kan je filters gebruiken in nodes en views die selectief per niveau filteren.

We bekijken eerst onze taxonomie structuur...

Drupal8_002838.png

In de input weergave kiezen we dit:

Drupal8_002834.png

We verfijnen...

Drupal8_002835.png

Met als resultaat

Drupal8_002836.png

Drupal8_002837.png


Ook in views kan je de trapsgewijze filter gebruiken. Je kiest als selectietype 'Client-side hierachical select'

Drupal8_002833.png

verfijnen..

Drupal8_002832.png

De filters.


Drupal8_002840.png