Colorbox Load

Een module die een link opent als een colorbox popup. Er zijn enkele afhankelijkheden... en je moet er wel in de HTML code voor schrijven. Zet je tekstformaat dus zeker in Full HTML en schakel naar de broncode.

Ik heb een blokje aangemaakt met de zoek- en inloglinks. Als je de class colrobox cboxElement toevoegt krijg je een popup. De galerij groepeert alle elementen die dezelfde data-colorbox-gallery hebben.

Voor afbeelding ga je ook zo te werk. Alle afbeeldingen die in hun img tag de rel="naam_van_de_groep" hebben zullen samen verschijnen.

Een voorbeeld van een blokje.


Yep de zoekfunctie.


Het inloggen..

Het sterke van deze module is dat je volledige nodes kunt tonen in popup als je de link aanpast.