Conditional Fields

Een veld verbergen of laten verschijnen al naar gelang de waarde van een ander veld.. Met deze module komt er bij het inhoudstype een tabblad bij.

Drupal8_002753.png

Je kunt er een 'Control' veld en een 'Target' veld mee instellen. De status of waarde van het 'Control' veld zal bepalen of het 'Target' veld zal getoond worden of niet.

Drupal8_002754.png

Als je bij aantal kinderen 1 selecteert, zal je een invulveld voor de naam krijgen:

Drupal8_002751.png

Ik maak ook een 2e veld aan als er 2 kinderen zijn. Het eerste veld moet nu zowel zichtbaar zijn bij 1 of 2 kinderen.

Drupal8_002748.png

Yep.

Drupal8_002752.png