Configuration Read-only mode

Een module die er voor zorgt dat je ingelogd als admin, niets kunt wijzigen aan de configuratie. Dit wordt gebruikt om productiesites te beschermen tegen ongewild overschrijven van instellingen.

Als leerkracht heeft dit ook het voordeel dat ik sites kan openstellen voor de cursisten, die alle configuraties kunnen bekijken zonder dat ze er ook (ongewild) wijzigingen kunnen in aanbrengen. Het blijft mogelijk dat er inhoud wordt toegevoegd. Daarvoor moet je dus met de gebruikelijke rechten en een nieuwe gebruiker, de instellingen aanpassen als je ook dit wilt verhinderen.

Je krijgt boven elk configuratieformulier deze melding:

Screen001353.png

Inderdaad onderaan zijn de knoppen niet actief meer.

Screen001360.png
Screen001361.png

Na installatie van de module moet je dit in je settings.php aanbrengen. Van dan af is de read-only actief. Verwijder het, of zet het niet actief om terug naar de normale situatie te gaan.

Screen001359.png