Content Import

Deze module biedt beperkte importmogelijkheden. Niet te vergelijken met de CSV import van Feeds, maar toch...

Wat kan het niet:

  1. bestaande nodes bijwerken. Er worden altijd nieuwe nodes aangemaakt. 
  2. enkel taxonomievelden zijn meervoudig te gebruiken
  3. geen referentievelden naar inhoud
  4. scheidingsteken zelf kiezen

Laten we starten met het CSV bestand. Het is een komma gescheiden bestand. Excel omzetten naar CSV geeft standaard een punt-komma als scheiding en is niet bruikbaar.

Een komma in een tekst geeft dus problemen aangezien het een scheidingsteken is. Dit los je op door de tekst tussen aanhalingstekens te zetten. HTML kan je wel gebruiken in tekstvelden.

De kolomkoppen zijn exact dezelfde als de machinenaam van je veld in Drupal. Title en langcode zijn verplicht.

Voor de taxonomievelden geef je eerst het woordenboek in (hier city). Daarna zet je de termen gescheiden door komma's maar dit alles tussen aanhalingstekens.

Voor de afbeeldingsvelden volstaat de naam en extensie van de afbeelding. Je kunt slechts één afbeelding per veld gebruiken. Spijtig. De afbeeldingen zelf moeten reeds op de server aanwezig zijn. Dit moet in een map in je public map gevolgd door de naam van je inhoudstype en daarna images. vb article/images, basic_page/images,..

Screen000229.png

Bij instellingen vind je dit:


Screen000230.png

Importeren en klaar...
Screen000231.png

Tekst, meervoudige taxonomie, afbeelding, boolean,...alle velden mogelijk behalve inhoudsreferentie. Daar is er echter een andere module voor. Die doet enkel referenties...Import through CSV.


Screen000232.png