Copyright Block

De module maakt een blok aan waarin je een eigen copyright tekst kan aanmaken en waarbij je gebruik kan maken van de beschikbare tokens.
Download de module en zet ze aan
Ga naar Structuur - Blok-layout en klik op 'blok plaatsen' bij de blok waarin je de copyright tekst wenst. Selecteer copyright blok.

copyright.png
Nadien stel je het startjaar in, uw favoriet scheidingsteken, jouw eigen tekst of afbeelding al of niet gebruikmakend van de tokens.
Als deel van de module werd een extra token toegevoegd nl. copyright_statement:dates. Dit laat je toe het beginjaar van de site te combineren met het actuele jaar.