Custom Login url

Iedereen Drupal gebruiker weet dat de url om in te loggen de domeinnaam gevolgd door /user is.

Om veiligheidsredenen is het soms beter om  de standaard login url niet te gebruiken.

Met deze module is dit mogelijk.

Installeer en activeer de module zoals elke andere module.

Verder kan er aan de module niets worden ingesteld in het admin gedeelte.
De aanpassing gebeurt in settings.php.

Bewerk het bestand settings.php (staat in de map /sites/default)
Vergeet niet om de rechten van het zowel de map default als het bestand  settings.php  op 755  in te stellen om te kunnen bewerken.

Plaats nu ergens in het bestand onderstaande lijn.

$settings['custom_login_pattern'] = 'custom-login-url/';

Waarbij 'custom-login-url/' de url is om in te loggen.
Deze is vrij te kiezen zolang het geen bestaande url is binnen uw website is.

Inloggen in uw site gebeurt dan op https://your-drupal-website.com/custom-login-url

Custom login url

Meerdere slaches na elkaar zijn toegestaan

$settings['custom_login_pattern'] = 'my-login/secure/login/';

zal resulteren in

Custom login url

Enjoy