Display Suite

Display Suite (kortweg DS genoemd) is enorm populair. Het biedt je de mogelijkheid om je inhoudsgedeelte op te splitsen in gebieden (blokken) en deze blokken kan je ook nog opmaak meegeven. Ook kan je extra weergavemodi aanmaken.

We installeren deze modules. De extra's zorgen voor bvb opmaak. De Switch View Mode laat je toe om een knop te voorzien, zodanig dat de bezoeker kan switchen tussen bvb teaser en full weergave.

Drupal8_001576.png

Na installatie is er in het inhoudstype een mogelijkheid bijgekomen. Je kunt dit bij het inputformulier als bij de weergave doen.

Drupal8_001564.png

DS geeft nu enkele mogelijkheden. (Ik gebruik meestal DS in combinatie met Panels dat met Panels extra layouts veel meer mogelijkheden biedt.) Hier beperk ik mij tot de DS layouts. We kiezen er eentje.
Drupal8_001565.png

Breng je velden in een passend gebied.

Drupal8_001578.png

Alle nodes van het inhoudstype, volgen nu je instellingen.
Drupal8_001566.png

Bij views kan je nu ook Display Suite kiezen. Je kunt er een weergavemodus mee weergeven. (full en teaser zijn standaard aanwezig)


Drupal8_001567.png

Je kunt zelfs afwisselend weergeven. Bvb de eerste een full en de rest de teaser vorm. Merk ook op dat je een knop kunt aanvinken om de bezoeker zelf te laten kiezen.


Drupal8_001568.png
Drupal8_001569.png

Wil je zelf een extra weergavemodus maken. yep DS zorgt er voor. Je maakt zelf één en je bepaalt wat je wilt zien en in welke format.
Drupal8_001570.png

DS zorgt ook voor klassen. Zowel voor de velden als de gebieden. Ik ga hier een klasse 'bigger' definiëren bij de velden.
Drupal8_001571.png

Je moet bij de instellingen van DS wel eerst het vinkje aanzetten.


Drupal8_001572.png

Bij dezelfde instellingen zie je nog andere mogelijkheden:


Drupal8_001573.png

Ik kom terug op de klassen. Bij de veldinstellingen zie je nu de klasse als keuzemogelijkheid.


Drupal8_001574.png

Met de nodige CSS (CSS injector)  zet ik de naam van de schilder inderdaad groter
Drupal8_001575.png

Display Suite is dus niet alleen geschikt om het inhoudsgedeelte van nodes en views een structuur te geven. Het dient ook om CSS toe te passen op deze gedeelten. Ten slotte kan je ook blokken integreren in je layout.

Drupal8_001577.png