Entity Connect

Als er in een inhoudstype wordt verwezen naar een inhoud, gebruikers, taxonmietermen,... dan kan je dit maar linken als er reeds refererende inhoud bestaat. Je kunt bij de Mona Lisa niet linken met Leonardo Da Vinci, als die nog niet aangemaakt werd.

Deze module zorgt er voor dat je dit op het moment zelf kunt doen. Je kunt bestaande inhoud bewerken en indien ze nog niet bestaat, aanmaken. Handig.

Ik maak om didactische redenen, een referentie aan in Article naar Basic Page.

Drupal8_002274.png

Bij het toevoegen van inhoud zie je nu de mogelijkheden. Je ziet de knoppen om te bewerken en om toe te voegen:

Drupal8_002278.png

Er zijn een paar simpele instellingen:


Drupal8_002275.png
Drupal8_002276.png