Features

Features behoort tot de populaire modules met enkele miljoenen downloads. Het stelt je in staat om bvb inhoudstypes en views over te dragen van één site naar een ander of om een alternatief voor een backup te produceren.

Voor de export van de gegevens maak je een feature. Het programma maakt dan een module zoals je altijd al gekend hebt. Om dit dus te importeren in een andere site moet je gewoon de module actief zetten. In Drupal 7 werkte dit perfect samen met Node Export. Op het ogenblik van dit schrijven is dit nog niet zo, maar dit komt nog. Dan kan je ook inhoud (inclusief afbeeldingen) overbrengen.

We maken een feature. Kies de inhoudstypes die je wilt exporteren.

Drupal8_001921.png

De velden worden automatisch geselecteerd.


Drupal8_001922.png

Je kunt ook views exporteren.


Drupal8_001923.png

Geef het een naam en een versie.
Drupal8_001924.png

Je kunt het als bestand exporteren. Dit kan dan gebruikt worden door de module te installeren en activeren.


Drupal8_001925.png

Je kunt het ook als module bij je modules bewaren. Een soort backup..


Drupal8_001926.png

Drupal 8 voorziet in Bundles. Dit wordt gebruikt in distributies. Bij een distributie kan je modules actief zetten tijdens de installatie. Zo ook een Feature module. Dit krachtig wapen kan problemen geven als er veel feature modules zijn die desnoods conflicten met elkaar hebben. Vandaar dat je via deze bundels een volgorde kunt bepalen waarmee de distributie moet rekening houden.


Drupal8_001927.png