Field Collection

Na de installatie van de field collection module kan je veldverzamelingen maken. Ze worden gebruikt om een veld toe te voegen dat op zijn beurt uit velden kan bestaan.

Stel je voor dat je in een formulier je kinderen en hun geboortedata moet invullen. Je zou de velden met hun naam en datum meervoudig moeten zetten. Dan krijg je eerst hun namen en pas daarna in dezelfde volgorde hun geboortedata. Moeilijk.

Het veld kinderen wordt meervoudig gezet en is van het type veldverzameling. Daarna worden de velden toegevoegd.

Hieronder een ander voorbeeld van een inhoudstype 'musea' waar de exposities en hun data worden vermeld.

Drupal8_001473.png

Het inhoudstype musea:
Drupal8_001474.png

Met de weergave als veld collectie


Drupal8_001475.png

Bij de field collectie


Drupal8_001476.png

ga je juist zoals bij het inhoudstype te werk.


Drupal8_001477.png


Drupal8_001478.png

Je kunt nu zoveel exposities toevoegen als je wilt. Hun naam en datum zullen altijd bij elkaar passen.