File Entity Browser

Deze module vergt heel wat werk om te installeren, maar het is de moeite. Je moet een vijftal modules installeren met een drietal third parties. Je kunt het ook met composer doen, maar je bent niet verplicht.

Voor zij die het met composer doen composer require... en dan onderstaande opdrachten uitvoeren. De third parties (laatste 3) komen in de map Vendor terecht. Die moet je nog kopiëren naar de map libraries. Echte Drupallers passen dit in in het Json bestand, maar dit zou ons te ver leiden.

"drupal/file_browser"
"drupal/entity_embed"
"drupal/entity_browser"
"drupal/dropzonejs"
"enyo/dropzone"
"desandro/masonry"
"desandro/imagesloaded"

Eénmaal alles werd geactiveerd zijn er 2 knoppen beschikbaar voor de CKEditor. De linkse maakt het invoegen van afbeeldingen mogelijk. De rechtse (E) zorgt voor het invoegen van bestanden. 


Drupal8_002620.png

Voeg ze toe aan de CKEditor en vergeet ook niet aan te vinken dat je inderdaad ook de afbeeldingen wilt zien.

Drupal8_002629.png

Je krijgt nu zo iets

Drupal8_002619.png

Om afbeeldingen in te voegen heb je nu 2 mogelijkheden.

Uploaden


Drupal8_002621.png

of selecteren wat je reeds in je filesmap zitten hebt. Je krijgt een masonry view die zich aanpast aan het scherm.

Drupal8_002622.png

Bij het selecteren van een bestand kan je onmiddellijk een afbeeldingsstijl en uitlijning instellen. De afbeeldingsstijl is knap natuurlijk en biedt mogelijkheden om achteraf de afbeeldingen te beheren, net alsof ze in een veld zaten.. Spijtig genoeg kan je met de CKEditor één bestand tegelijkertijd invoegen. 

Drupal8_002617.png

Je kunt ook een afbeeldingsveld (niet met de CKEditor) instellen met de file browser widget. Hier kan je wel meervoudig selecteren. Je stelt bij de input de entity browser widget in.

Drupal8_002630.png

Drupal8_002623.png

Je kunt ook de volgorde aanpassen.


Drupal8_002624.png

De widget kan verschillende vormen aannemen. Gelukkig levert de module ook een tweetal voorbeeld inhoudstype om mee te testen.

Drupal8_002631.png

Tenslotte kan je ook bestanden toevoegen. Ja zelfs nodes die je zelf hebt aangemaakt. Je kunt ze dus met de E-knop invoegen.


Drupal8_002625.png

Je kiest de weergave van de node


Drupal8_002626.png

Zo een node in een andere node. Hier in de teaservorm.
Drupal8_002627.png

Hier zie je de weergavemogelijkheden van de node.


Drupal8_002628.png