Geolocation Field

Geolocation Field biedt een veldtype aan voor het opslaan van geografische locaties gekoppled aan de lengte- en breedtegraad (lan, lng).
Geolocation Field kan worden gebruikt bij inhoud, gebruikers, opmerkingen, taxonomie termen, enz..

Voeg een veld toe,  bijvoorbeeld bij een inhoudstype.

geofield add field.png

Stel het aantal toegestane waarden in.

geofield number of values.png

Laat de standaardwaarden leeg.

geofield default value.png

Kies Geolocation Google Geocoder bij Formulier weergave beheren.

geofield weergave.png

en Geolocation Google maps bij (Weergave beheren)

geofield weergave 2.png

Ga vervolgens naar Instellingen - Webservices Geolocation settings en vul bij Google Maps API key de sleutel in die je kan vinden via de volgende link: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key.

geofield api.png

Voeg inhoud toe, je kan nu de gewenste locatie invullen.

geofield map.png