Glossify

Eéntje waar ik zat op te wachten...

Het maakt automatisch een link aan naar de inhoud of taxonomie termen. Zo krijg je een netwerk van inhoud.

Hier een link naar een andere node met de naam 'test'. Merk ook de tooltip op met de inhoud van deze node.

Screen000202.png

Je zet bij de tekstfilters de glossify actief.


Screen000203.png

Met tal van instellingen
Screen000204.png

Zowel voor de nodes als voor de taxonomie.


Screen000205.png

Een voorbeeld. Een link naar de node 'test', maar slechts één keer. Daarna een link naar de taxonomieterm 'blue'.

Screen000208.png