Group

Deze module wil het makkelijk maken om personen te groeperen en deze dezelfde rechten geven. Normaal kan je dit per rol en dan rechten toekennen. Dit gaat verder. Een school met klassen bijvoorbeeld zal met deze module makkelijker kunnen werken. Je kunt bijvoorbeeld aan een groep bepaalde nodes toekennen, een blog, een forum, ...

Het is een alternatief voor de gekende Organic Groups module.

Alle instellingen gebeuren via deze menutab:

Drupal8_002267.png

Eerst maak je een groep type aan.

Drupal8_002264.png

Daarna een groep.

Drupal8_002263.png

Nu kan je heel wat instellingen doen.

Drupal8_002268.png

Zo ga ik bvb het inhoudstype basic page aan deze klas toewijzen:

Drupal8_002266.png

Bij inhoud zie je nu dit:


Drupal8_002265.png

Ik heb een rol bijgemaakt student.


Drupal8_002270.png
De andere zijn automatische met de module meegekomen.

Drupal8_002271.png

Hier zie je dat inhoud kan toegevoegd worden aan de groep:

Drupal8_002260.png

Leden kan je natuurlijk ook toevoegen:
Drupal8_002261.png

In een overzicht zie je alle relaties met de groep.
Drupal8_002262.png

Deze module is uiterst geschikt voor het onderwijs. Voor een 'gewone' site ga je dit niet nodig hebben.