Hierarchical Taxonomy Import

Taxonomietermen die op hun beurt thuishoren in een groter geheel...

Straten van een gemeente, dieren en hun orde, personeel en hun functie,... In taxonomie kan je deze sructuur makkelijk manueel aanbrengen door de onderliggende termen een beetje naar rechts te verschuiven.

Enkele voorbeelden...

Straten en hun gemeente..


Als je veel termen hebt wordt het natuurlijk moeilijk om dit manueel te doen. Daarom gebruiken we deze module.

De module probeert zoveel mogelijk de hiërarchische structuur te behouden.. In Excel springen de termen ook in. Let op het feit dat elke term in een aparte rij staat.


 

Als je dit omzet naar een CSV, let er dan ook op dat je de puntkomma's omzet naar komma's. Je kiest de woordenlijst en importeer...

Hiërarchie in taxonomie heeft het voordeel om dat je afhankelijke keuzelijsten kunt gebruiken voor de input. vb. Zo kies je een gemeente en pas daarna komen de straten van deze gemeente. Handig. Simple hierarchical select heb je daarvoor nodig als input widget.