Linkit

Deze module laat je toe om een interne link te leggen naar reeds bestaande inhoud. Zo kan je van de ene node naar de andere verwijzen. Ook bestanden, taxonomietermen,...zijn als link beschikbaar.

Na installatie moet je eerst een profiel aanmaken. Waar wil je naartoe verwijzen? We stellen dit in.

Drupal8_001151.png

De matcher zorgt voor de mogelijkheden. Hier kiezen we een link naar inhoud.


Drupal8_001152.png
Drupal8_001153.png

We kunnen ook instellen dat de link bvb een nieuw tabblad opent.


Drupal8_001154.png

Nu moet je bij de textformaten (ik kies hier full html) de knop (omgevallen 8 met een +) van de beschikbare knoppen naar de actieve knoppen schuiven.
Drupal8_001155.png

Tevens kies je een profiel.
Drupal8_001156.png

Hoe werkt dit nu? Je selecteert een woord die als link gaat fungeren. Je klikt op de knop. er verschijnt nu een dialoogvenster dat bij het typen de overeenkomstige titels toont.


Drupal8_001157.png

De module gaat nu de achterliggende node koppelen. Merk op dat we ook het doelvenster kunnen kiezen. dit was zo ingesteld bij de Attributen.


Drupal8_001158.png

Linkit zorgt ook voor een speciale weergave van een afbeeldingsveld. Het geeft de afbeeldingen weer als een verkleinde versie maar met een link naar het bestand.

Drupal8_001159.png