Ludwig

De commerce module moet met Composer geïnstalleerd worden. De Commerceguys voorzien echter in een mogelijkheid om dit toch te installeren zonder Composer. De Ludwig module (Ludwig von Beethoven was een 'deaf composer'. Een dove componist... Drupal humor)

Je installeert commerce zonder Composer én zonder de modules te activeren.

Drupal8_002742.png

Je ziet dat er afhankelijkheden zoals address ook klaar staan om geactiveerd te worden.
Drupal8_002743.png

Na installatie en activering van Ludwig vind je bij Rapporten => Packages een overzicht wat je nu manueel moet in orde stellen en in welke map het moet. Als je dit uitvoert en je flushed de cash, dan zie je dat de status wijzigt en kan je de commerce modules activeren.

Drupal8_002745.png

Ik wil er op wijzen dat Composer toch grote voordelen heeft. Bij een update neemt composer de libraries mee. Met Ludwig moet je dit weer manueel uitvoeren. Het is duidelijk dat Ludwig gemaakt is voor de mensen die niet met Composer willen werken. Het werkt enkel voor de commerce modules...Waarschijnlijk heb je toch composer nodig voor de andere...