OtherView Filter

Dit is een speciale module... Je kunt er mee een view filteren volgens de inhoud van een andere view. Wanneer heb je zo iets nodig denk je dan...

Wel ik zag onmiddellijk een mogelijkheid... Bekijk deze print aandachtig.

Links zie je een view met foto's die aan de categorie 'landschap' toebehoren. Rechts zie je een andere view et verkleinde afbeeldingen die alle foto's tonen, behalve die met de categorie 'landschap'.

Het is interactief. Bij andere keuzes wordt de inhoud automatisch aangepast in de tweede view.

We maken eerst de eerste view, met een zichtbare filter als voorbeeld.

Daarna maken we de tweede view. Merk op dat er een filter van het type 'other view filter' werd ingesteld.

Met deze filter kan je inhoud verbergen of tonen die afhankelijk is van de andere view.

Zorg wel dat je de cache van dit blok uitschakelt. Het moet zich vernieuwen telkens de andere view wordt aangepast. Ajax gebruiken is ook geen optie. Merk ook op dat ik dit blok verberg als er geen inhoud wordt getoond. Als er in de eerste view geen filter werd ingesteld is het blok niet zichtbaar.


Ik heb op het ogenblik van dit schrijven de dev versie gebruikt. 8.x-1.x-dev Deze is reeds in staat om met zichtbare filters te werken.