Panels

Panels is samen met Display Suite in staat om inhoud op een gestructureerde manier weer te geven.

Je moet er ofwel Page Manager of Panelizer voor hebben om dit in te stellen.

In het inhoudstype duid je aan dat je de weergave wilt met Panels.

Drupal8_002116.png

Ik kies er hier voor om het inhoudstype een 2-koloms gestapeld layout, te geven.

Drupal8_002117.png

Een print van het resultaat.. Merk op dat je ook rechtstreeks de weergave kunt bewerken via een inline editor.

Drupal8_002115.png


Je kunt de velden en andere inhoud ook via het inhoudstype instellen.

Drupal8_002118.png