Permissions by Term

Deze handige module zorgt er voor dat je elke node met een taxonomieterm kunt voorzien, die de toegangsrechten voor de node regelt.

Een node met bijvoorbeeld Drupal Basic als term, kan je zo instellen dat enkel bepaalde personen en rollen toegang krijgen tot alle nodes die deze term bevatten.

Je maakt eerste enkele tags aan...

Drupal8_002252.png

Je kent inhoud toe aan deze tags.

Drupal8_002251.png

Bij de termen (tags) bepaal je nu wie er toegang krijgt om deze nodes te bekijken. Je kunt zowel rollen als individuele personen rechten geven.


Drupal8_002255.png