Protected File (from download)

Deze module maakt een nieuw type veld: "beschermde bestanden". Ze zijn nog wel zichtbaar, maar je kan ze enkel downloaden met de nodige rechten. Handig als er bijvoorbeeld lidgeld moet betaald worden om bepaalde informatie te verkrijgen. Je kunt de rechten instellen met de standaard instellingen van Drupal.

Selecteer het veld in je inhoudstype.


Per bestand kan je nog beslissen of het al of niet beveiligd moet worden.

De weergave toont een slotje.

Bij de weergave kan je kiezen welke redirect er moet gebeuren. vb naar het inlogformulier. Ook de hover tekst kan je instellen.Het werkt enkel als je een private map hebt gedefinieerd in de settings.php.