Responsive tables filter

Tabellen in views zijn responsive omdat er een ingebouwd systeem is dat je kunt instellen vanaf wanneer je een bepaalde kolom niet meer wilt zien. Tabellen in je Editor moet je om responsive te zijn, dezelfde CSS klassen toekennen als in de views.

De Responsive Tables Filter doet bepaalde zaken automatisch....Het zet de inhoud van tabellen mooi onder elkaar en groepeert op de kolom koppen. Hij doet dit zowel in de CKEditor en in Views. Voor de CKEditor moet je dit aanvinken bvb in de full HTML versie.... Zie responsive tables filter.

Drupal8_001946.png

De volgorde is van belang. Bij mij werkt het zo:
Drupal8_001947.png

Een gewone tabel. Normaal gezien niet responsive, zonder de nodige CSS aanpassingen.
Drupal8_001948.png

Nu toont hij dit. Niet ideaal maar je ziet wel de bedoeling.


Drupal8_001949.png

Bij views moet je niet instellen. Gewoon tabel kiezen.

Brede look:

Drupal8_001952.png

Smartphone look (van één item)


Drupal8_001951.png