Simple jQuery Timeline Plugin - Timelinr

Deze module is een integratie van knappe bestaande code (Juan Brujo) in Drupal 8.

Je maakt in het nieuwe inhoudstype een node aan met de tijdslijn die je wenst. De titel van de node is een link naar de inhoud. Tevens kan je de titels en de achtergrondkleur bepalen.


Het is een third party die je in de map libraries moet uitpakken.

Er zijn afhankelijkheden van

https://www.drupal.org/project/php

https://www.drupal.org/project/color_field

Je maakt ook gebruik van de focal point module om een afbeeldingsstijl te maken waarbij je de focus kunt verleggen.