Simple Questionnaire

Deze volledig zelf geschreven module zorgt voor een inhoudstype dat een vragenlijst genereert. Het is met opzet simpel gehouden. Voor meer mogelijkheden verwijs ik naar de H5P module en op het ogenblik van dit schrijven, is er nog geen Drupal 8 Quiz module.

Deze module heeft 1 afhankelijkheid: https://www.drupal.org/project/php

Met de CKeditor worden de vragen gesteld. Gezien de mogelijkheden van de CKEditor (afbeeldingen, video, audio, frames,...) kan je hier creatief mee omspringen, desnoods met enkele extra CKEditor modules. Bij een verkeerd antwoord komt er een tip, die via het tipveld (ook CKEditor) kan worden voorzien.

Er werd ook een ingebouwde navigatie voorzien. vb. Vraag 2 van 5... Enkel bij een juist antwoord kan je naar de volgende vraag. Per juist antwoord krijg je een punt, per fout antwoord gaat er een punt af. Op het einde wordt het resultaat getoond.

De antwoorden kunnen in een viertal types ingedeeld worden.

1) Tekstveld met 1 mogelijk antwoord.

2) Tekstveld met meerdere mogelijkheden (hier kan je kiezen tussen Letland en Litouwen)

3) Meerkeuzevraag met 1 juist antwoord.

4) Meerkeuzevraag met meerdere juiste antwoorden.

Hoe werkt het...

Je stelt een vraag en bij de juiste antwoorden geef je het antwoord. Vul je niets in bij de meerkeuzeopties dan krijg je een tekstveld om in te vullen. Vul je meerdere juiste antwoorden in, dan is het antwoord correct als er één antwoord overeenkomt. Het antwoord is niet hoofdlettergevoelig. In onderstaand voorbeeld zou je dus ook nog Praga er bij kunnen invullen.

Als je ook de meerkeuzemogelijkheden invult, dan krijg je een selectielijst om één antwoord te selecteren.

Als je nu ook meerdere antwoorden invult, dan weet het programma dat je een meervoudige keuzelijst gebruikt

Het systeem werkt dus tamelijk intuïtief. Naar gelang je de velden invult zal het systeem zich aanpassen. Het inhoudstype kan gebruikt worden voor meerdere vragenlijsten. Je moet namelijk een taxonomieterm invullen. Hierdoor worden de vragen gegroepeerd.

Maak voor je eerste vraag een menulink aan. Dan doorlopen de gebruikers alle vragen.