Taxonomy Import

Als je taxonomietermen wilt importen...dan is deze module, samen met Hierarchical Taxonomy Import, de oplossing. Je kunt er met behulp van een CSV alle termen mee importeren.

Als je hiërarchische termen hebt (zie hieronder), dan gaat dit met deze module ook.

Je moet dan wel 2 kolommen gebruiken. De eerste rij heeft labels. De 'Parent' komt na de 'Child' term. Je kunt geen Parent toewijzen die nog niet werd aangemaakt. Regel 2 en 3 in het voorbeeld tonen aan dat ik dus eerst de parents aanmaak vooraleer ik de rest importeer.  Je kunt dit met een aparte import ook doen.

Omdat in mijn voorbeeld sommige straatnamen bij verschillende parents voorkomen (vb Kerkstraat komt bij veel gemeenten als straat voor) moet er een patch worden geïnstalleerd op het ogenblik van dit schrijven. (zie link)

Daarna is het een koud kunstje.