Thumbnail Grid with Expanding Preview.

 Thumbnail Grid with Expanding Preview (Drupal 8 integration by Dirk Bernaert. Original code by Mary Lou (Codrops).)

Er werd een inhoudstype aangemaakt waarmee je kunt inhoud toevoegen. Kies een titel, inhoudstype, afbeeldingsveld en tekstveld dat je wilt gebruiken. 

Je krijgt een mooi rooster met vierkantjes. Installeer desnoods Focal Point om de focus te verleggen op je afbeelding.

Bij klikken opent er zich een preview. De tekst heb ik beperkt tot 25 woorden. Er is een link om naar de node te gaan en alle andere inhoud en/of velden te zien.